Du kan bestille bogen ved at klikke på knappen herunder

juraens-grundregler.dk


Nyheder
 

 

Hvis du ønsker at købe "juraens-grundregler.dk" i den nye opdaterede form, skal du gå ind på

www.Systime.dk

og søge bogen "Erhvervsret C - juraens grundregler".

 

Bestil "An Introduction to Danish Law" her

 

Indholdet på denne hjemmeside er skrevet af Anne Lind Gleerup (bedes anført ved anmeldelse af anvendelse/kopiering overfor Copydan)

www.drammelstrupgaard.dk - se nærmere under menuen "Om bøgerne og forlaget"

 

"An Introduction to Danish Law" er den engelske oversættelse af "juraens-grundregler.dk". If you want to learn about Danish Law - buy "An Introduction to Danish Law" from this website or ask for it at your bookstore.

Hjemmesidens opbygning og formål:

Denne hjemmeside understøtter bogen "juraens-grundregler.dk" (2. udgave), der på en lettilgængelig måde gennemgår juridiske emner som: erstatning, aftaler, markedsføring, ægtefællers formueforhold, pantsætning, konkurs, arbejdsret, e-handel, køb og salg af varer, handel med fast ejendom, ophavsret mv.
Bogen indeholder både teori, udvalgte paragraffer, skemaer, ordbog og eksempler samt opgaver.

Hjemmesiden á jourfører bogen ved under emnet supplementer til kapitlerne løbende at angive relevante lovændringer og domme, der vedrører de enkelte kapitler og henvise til artikler, hjemmesider osv., der kan have interesse i forhold til bogens gennemgang af et givet emne. Desuden bliver der løbende tilføjet nye opgaver.

lærersiden findes eksempler på en undervisningsplan, en undervisningsbeskrivelse, forslag til sammenhængende forløb, svar på elevsidens checkspørgsmål og vejledende løsninger til bogens og hjemmesidens opgaver. Undervisere, hvis elever har "juraens-grundregler.dk", kan få password til lærersiden og inden hver eksamensperiode få tilsendt eksamenscases, der kan anvendes både til prøveform a og b.

elevsiden kan elever checke deres viden via checkspørgsmål til de enkelte kapitler. Der er desuden testopgaver under emnet Test din viden, hvor eleven straks kan se om, svarene er korrekte. Eleverne får også her en ordbog med alle kapitlers ordbøger samlet i én. Elever kan desuden se eksempler på eksamenscases og vejledende opgaveopløsninger.

Under erhvervsret generelt ses undervisningsministeriets materiale om erhvervsret på HH-uddannelsen.

Bogen er udgivet af: Forlaget Drammelstrupgaard. Køb af bogen kan ske ved henvendelse til forlaget. Læs om forfatterne og forlaget under emnet forlaget.